Dear investors, partners and members,

as communicated in our announcement of Jan 14, 2022, GetNode is ceasing active business operations.

GetNode will be wound down, all current masternodes will be disclosed and sold.
All customers will get their investment paid out proportionally in cryptocurrencies at the current state of value.

All info about the further liquidation can be found here:

Telegram link: https://t.me/+D1EXyoU3BXY1YzNi

We continue to wish you all only the best.

 

Czym są masternody?

Zanim staniesz się częścią naszego klubu, powinieneś rzeczywiście dokładnie wiedzieć, czym jest masternod i do czego jest potrzebny. Na tej stronie przedstawiamy Państwu masternody, koncepcję stakingu, a także kilka kryptowalut masternode. Najlepiej wypracuj sobie dodatkowo niezależną opinię poprzez własne badania. Na masternode.online znajdziesz przegląd najpopularniejszych monet masternode i więcej informacji.

Wprowadzenie – konsensus poprzez uczestnictwo

Zacznijmy od prostego przykładu. W pomieszczeniu znajduje się 100 osób. Następnie co 10 minut przez głośniki podawane są informacje. Każdy z uczestników zapisuje notatki na swojej kartce papieru. Po 10 minutach trzeba zdecydować, czyje notatki są poprawne i obowiązujące dla wszystkich.

Proof of Work

W sieci bitcoin robi się to po prostu w następujący sposób za pomocą tzw. metody proof of work: wszyscy uczestnicy w pomieszczeniu otrzymują zadanie rachunkowe i kto rozwiąże je jako pierwszy, tego wersja zostanie sprawdzona i przyjęta przez wszystkich. Jako nagrodę uczestnik (górnik) otrzymuje teraz tzw. block reward.

Proof of Stake

W przypadku stakingu działa to trochę inaczej. Tutaj patrzy się, ile kryptowalut ma już każdy z uczestników w pomieszczeniu. Ten, kto ma najwięcej monet (coins), może zgłosić swoją wersję proporcjonalnie najczęściej i otrzymuje nagrodę (reward). Dlaczego? Ponieważ z czysto logicznego punktu widzenia ma on najmniejszy interes w manipulowaniu systemem.

Nody

Są to dwie najbardziej znane i najważniejsze procedury tworzenia konsensusu w zdecentralizowanej sieci blockchainów. Sieci te kopiują swoje „księgi kasowe” w sposób zdecentralizowany do tzw. nodów (punktów węzłowych) na całym świecie. Górnik lub staker obsługuje zawsze także tak zwany nod pełny (kompletną kopię blockchainu). Jest to konieczne do sprawdzenia prawidłowości transakcji.

Masternody i ich zadania

W przypadku masternodów chodzi również o kopie blockchainów. Masternody są także zawsze nodami pełnymi (full node). Niektóre kryptowaluty mają dodatkową wbudowaną usługę do zabezpieczenia i poszerzenia swojej usługi. Istnieje prawie 500 masternodów przydatnych dla kryptowalut.

Masternod oferuje swojej sieci różne funkcje. W przypadku niektórych kryptowalut mają one większą wagę podczas głosowania nad aktualizacjami. Wiele kryptowalut świadczy poprzez masternody usługi anonimizacji transakcji. Dzięki masternodom szybciej możliwe są dodatkowo transakcje typu peer-to-peer.

Wyższe nagrody blokowe (block rewards)

Ważnym aspektem w przypadku masternodów jest minimalna ilość, jaką musi spełniać dany nod. Dla bitcoina green masternod potrzebnych jest przykładowo 2500 monet (coinów). Jeżeli masternod nie spełnia warunki ilości minimalnej, to nie jest już uważany za masternod i traci swoje przywileje.

Ze względu na tę minimalny wymóg pewna ilość monet (coinów) jest zawsze związana w sieci. Na początku nowej sieci masternodów danej kryptowaluty jest zatem często bardzo mało masternodów. Dość wysokie nagrody blokowe (block rewards) są teraz rozdzielane pomiędzy kilku pierwszych właścicieli tych masternodów (węzłów głównych). Tutaj są zatem możliwe na początku wysokie zyski.

Najważniejsza jest analiza

Dlaczego nie wszyscy bogacą się na masternodach? Na to pytanie należy odpowiedzieć poprzez porównanie z rynkiem akcji. Tak jak każda akcja nie zawsze tylko rośnie, tak i ceny różnych monet też nie zawsze rosną. Powstaje to samo pytanie jak w przypadku akcji: czy model biznesowy lub obszar zastosowania monety lub kryptowaluty jest obiecujący czy też nie?

1000% ROI poprzez block rewards jest atrakcyjny tylko wtedy, gdy moneta nie jest bezwartościowa. Również 100% nic nie daje, jeżeli moneta w ciągu kilku tygodni ma tylko 1% swojej pierwotnej wartości.

W GetNode bardzo dokładnie analizujemy monety i trzymamy się raczej zrównoważonych i sprawdzonych masternodów. Niewielką część naszego portfolio stanowią jednak na pewien czas nowe monety – masternode na zasadzie eksperymentu. Są one jednak dokładnie monitorowane pod kątem zwrotu z inwestycji ROI (return on investment) oraz bezpośrednio likwidowane i sprzedawane przy najmniejszych oznakach poważnego spadku kursu akcji.

Dlatego wykorzystujemy pulę masternodów

Każdy, kto ma odpowiednią wiedzę o komputerach, może sobie zainstalować własne masternody (węzły główne). W Internecie jest niezliczona liczba instrukcji prowadzących użytkownika krok po kroku przez proces ustawienia. Dlaczego jednak zdecydowaliśmy się na pulę masternodów?

Zalety puli są oczywiste. Niektóre masternody kosztują kilka tysięcy euro. Im chce się zatem utworzyć bardziej zdywersyfikowane portfolio masternodów, tym wyższe jest zapotrzebowanie na kapitał poszczególnych masternodów. Im wyższe jest własne zapotrzebowanie na kapitał, tym wyższy jest udział ryzyka na rynku kryptowalut.

Pula masternodów oferuje zatem maksymalną dywersyfikację (dystrybucję) ryzyka na różnych monetach masternodów, nawet w przypadku niezwykle małych pieniędzy. Im większa jest pula, tym większy jest udział w drogich i tym samym także stabilnych masternodach.