Τι είναι ένα masternode pool;

Μάθατε τι είναι τα masternodes και πώς λειτουργούν στη σελίδα Masternode και Staking. Τι είναι ένα masternode pool και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; Εμείς στη GetNode αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μορφή διαχείρισης βασισμένη στην πολυετή πείρα μας στην αγορά masternode.

Διανομή του masternode pool μας

Χαμηλός κίνδυνος - καλή απόδοση | περίπου 45%
Μεσαίος κίνδυνος - υψηλή απόδοση | περίπου 35%
Υψηλός κίνδυνος - εξαιρετικά καλή απόδοση | περίπου 20%

Καλή απόδοση, αλλά ποτέ σε βάρος της ασφάλειας!

Εμείς στη GetNode θέλουμε να επιτύχουμε υψηλές αποδόσεις για τα μέλη μας, αλλά όχι με κάθε κόστος. Ως εκ τούτου, αναζητούμε βιώσιμα Coins και προσανατολιζόμαστε σε μεγάλους όγκους συναλλαγών.

Παρακολουθούμε όλα τα masternodes και τα Coins τους. Αν αλλάξει ο κίνδυνος ενός Coin, πωλείται και τα Bitcoin των μελών ανακατανέμονται.